PROCEDURA PRIVIND RECLAMAȚIILE

I. Dispoziții preliminare

 1. Prezenta procedură privind reclamațiile este emisă de Pracovné oděvy Ziko s. r. o., cu sediul social str. Okružná, nr. 21/6, 050 01 Revúca, Republica Slovacă, N.R.C.: 46566970, C.U.I.: SK2023479128, e-mail: info@pantalonidelucru.ro (denumit în continuare „Vânzător”).
 2. Această procedură privind reclamațiile conține informații privind domeniul de aplicare, condițiile și metoda de exercitare a dreptului de executare defectuoasă (denumită în continuare „reclamația”) în legătură cu contractele de cumpărare încheiate între client și vânzător, împreună cu informații despre locul în care poate fi făcută reclamația.

II. Condiții și modalitatea de depunere a unei reclamații

 1. Clientul poate depune o reclamație la Pracovné odevy ZIKO s.r.o – Posta, CP 35, OP 10, Bulevardul Dimitrie Cantemir 86, 410503 Oradea, Bihor
 2. Clientul depune o reclamație prin poștă la Pracovné odevy ZIKO s.r.o – Posta, CP 35, OP 10, Bulevardul Dimitrie Cantemir 86, 410503 Oradea, Bihor sau prin e-mail la pantalonidelucru.ro@gmail.com. Clientul dovedește achiziționarea produselor reclamate printr-un document de cumpărare.
 3. Este imperativ să depuneți o plângere fără întârzieri nejustificate, de îndată ce a apărut defectul. Orice întârziere în utilizarea continuă a produselor poate cauza adâncirea defectului, deprecierea produselor și poate fi un motiv pentru respingerea reclamației.
 4. O plângere este considerată a fi făcută în mod corespunzător dacă reclamația nu este împiedicată de principiile generale de igienă. Clientul este obligat să prezinte produsele reclamate curățate, lipsite de orice impurități și sigure din punct de vedere igienic. Vânzătorul are dreptul să refuze să accepte produsele pentru procedura de reclamație care nu respectă principiile de igienă generală de mai sus (în special hotărârea nr. 91/1984, privind măsurile împotriva bolilor transmisibile).
 5. Vânzătorul este obligat să furnizeze Clientului o confirmare scrisă a momentului în care Clientul și-a exercitat dreptul, care este conținutul reclamației și ce metodă de soluționare a reclamației solicită Clientul; și o confirmare a datei și metodei de soluționare a reclamației, inclusiv confirmarea reparației și durata acesteia sau o justificare scrisă pentru respingerea reclamației.
 6. Vânzătorul sau un angajat autorizat decide imediat cu privire la reclamație, în cazuri complexe în termen de trei zile lucrătoare. Această perioadă nu include timpul adecvat tipului de produs sau serviciu necesar pentru evaluarea de către experți a defectului. Reclamațiile, inclusiv eliminarea defectelor, trebuie soluționate fără întârzieri nejustificate, nu mai târziu de 30 de zile de la data reclamației, cu excepția cazului în care Vânzătorul și consumatorul convin asupra unei perioade mai lungi. Nerespectarea acestui termen va fi considerată o încălcare gravă a contractului.

III. Domeniul de aplicare a drepturilor rezultate din executarea defectuoasă

  1. Drepturile și obligațiile vânzătorului și ale clientului cu privire la garanția vânzătorului pentru calitatea produselor la primire și drepturile clientului de la executarea defectuoasă sunt reglementate de prevederile relevante cu caracter general obligatoriu (în special prevederile art. 2161 și ulterior Legea nr. 89/2012 (denumită în continuare „Codul civil”) și Legea nr. 634/1992, privind protecția consumatorilor (denumită în continuare „Legea privind protecția consumatorilor”).
  2. Vânzătorul este responsabil față de client că produsele sunt lipsite de defecte la primire. În special, Vânzătorul este răspunzător față de client că, în momentul în care clientul a preluat produsele:
   a. produsele au proprietăți pe care Vânzătorul și clientul le-au convenit și, în absența unui acord, astfel de proprietăți pe care Vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care clientul le aștepta cu privire la natura produsele și pe baza publicității efectuate de aceștia,
   b. produsele sunt adecvate scopului declarat de Vânzător pentru utilizarea lor sau pentru care produsele de acest tip sunt utilizate în mod obișnuit,
   c. mărfurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare etc. mărfurile respectă cerințele reglementărilor legale.
  3. O modificare (proprietății) a bunurilor care se datorează uzurii nu poate fi considerată un defect, a utilizării necorespunzătoare, a întreținerii insuficiente sau necorespunzătoare, ca urmare a modificărilor naturale ale materialelor din care sunt fabricate bunurile, ca urmare a oricărei deteriorări de către client sau a unei terțe părți sau a altei intervenții necorespunzătoare.
  4. Dacă apare un defect în termen de șase luni de la primire, bunurile sunt considerate defecte la momentul primirii.
  5. În cazul în care bunurile nu au proprietățile specificate la art. 3.2 de mai sus, clientul poate solicita, de asemenea, livrarea de produse noi fără defecte, cu excepția cazului în care acest lucru este disproporționat din cauza naturii defectului, dar dacă defectul se referă doar la o parte a articolului, clientul poate solicita doar înlocuirea piesei; Dacă acest lucru nu este posibil, el se poate retrage din contract. Cu toate acestea, dacă este disproporționat din cauza naturii defectului, în special dacă defectul poate fi îndepărtat fără întârzieri nejustificate, clientul are dreptul la eliminarea gratuită a defectului.
  6. Clientul are dreptul la livrarea de produse noi sau înlocuirea unei piese chiar și în cazul unui defect detașabil, dacă articolul nu poate fi utilizat în mod corespunzător din cauza apariției repetate a defectului după reparație sau din cauza unui număr mai mare de defecte. În acest caz, clientul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare.
  7. În cazul în care clientul nu se retrage din contractul de cumpărare sau nu își exercită dreptul la livrarea de produse noi fără defecte, înlocuirea părții sale sau repararea produselor, acesta poate solicita o reducere rezonabilă. Clientul are dreptul la o reducere rezonabilă chiar dacă Vânzătorul nu poate livra produse noi fără defecte, nu poate înlocui partea sa sau nu poate repara produsele, precum și dacă Vânzătorul nu reușește să remedieze într-un termen rezonabil sau dacă remedierea ar cauza dificultăți semnificative Clientului.
  8. Dreptul la executarea defectuoasă nu aparține clientului dacă clientul știa, înainte de a prelua produsele, că produsele aveau un defect sau dacă clientul însuși a cauzat defectul.
  9. Clientul are dreptul de a-și exercita dreptul la un defect care apare în produsele de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primirea produselor (cu excepția specificată la articolul 3.8 de mai jos). Acest lucru nu se aplică:
   a. pentru produsele vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care a fost convenit un preț mai mic,
   b. pentru uzura produselor cauzată de utilizarea normală, sau
   c. dacă rezultă din natura lucrului.
  10. În cazul în care executarea defectuoasă este o încălcare semnificativă a contractului, clientul are dreptul:
   a. să înlăture defectul prin livrarea unui articol nou fără defect sau prin livrarea articolului lipsă,
   b. să înlăture defectul prin repararea articolului,
   c. la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție, sau
   d. retragerea din contract.
  11. Clientul va informa Vânzătorul cu privire la dreptul pe care l-a ales atunci când notifică defectul sau fără întârzieri nejustificate după notificarea defectului. Clientul nu poate modifica alegerea facută fără acordul Vânzătorului; Acest lucru nu se aplică în cazul în care clientul a solicitat repararea unui defect care se dovedește a fi ireparabil. În cazul în care Vânzătorul nu reușește să înlăture defectele într-un termen rezonabil sau notifică Clientul că nu va elimina defectele, Clientul poate solicita o reducere rezonabilă a prețului de achiziție în loc să înlăture defectul sau se poate retrage din contract. În cazul în care clientul nu își alege dreptul la timp, acesta are drepturile conform art. 3.12-3.14.
  12. În cazul în care executarea defectuoasă este o încălcare minoră a contractului, clientul are dreptul să înlăture defectul sau la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție.
  13. Până când clientul își exercită dreptul la o reducere a prețului de cumpărare sau se retrage din contract, vânzătorul poate livra ceea ce lipsește sau poate elimina defectul legal. Alte defecte pot fi înlăturate de către Vânzător la alegerea sa prin repararea produselor sau livrarea de produse noi; Alegerea nu trebuie să impună clientului costuri disproporționate.
  14. În cazul în care Vânzătorul nu înlătură defectul produselor la timp sau refuză să înlăture defectul articolului, clientul poate solicita o reducere a prețului de achiziție sau se poate retrage din contract. Clientul nu poate modifica alegerea făcută fără acordul Vânzătorului.

IV. Dispoziții finale

 1. Procedura privind reclamațiile a fost întocmită în conformitate cu prevederile Codului civil și a Legii privind protecția consumatorilor.
 2. Reclamațiile sunt tratate în conformitate cu această procedură privind reclamațiile, Codul civil, Legea privind protecția consumatorilor și alte reglementări legale relevante.
 3. Prezenta procedură de reclamații intră în vigoare și își produce efectele începând cu data de 24.9.2021.